Spread Aloha through Music

  • Ke kanile‘a maika‘i pū kākou!
  • The joyful sound that is pleasing to all!
    Ua hana i Hawai‘i nei
  • Made in Hawai`i